Anasınıfı

TÜRKİYENİN AYDINLIK GELECEĞİ IŞIN YAMAN KOLEJİNDE YETİŞİR…

Işın Yaman Koleji anasınıflarında yetişen öğrenciler edindikleri sağlam temeller sayesinde başarıyı ömür boyu yaşıyorlar. Anasınıflarımızda araştırmaya dayalı proje bazlı performans görevleriyle bir çocuğun neler yapabildiğinin görüldüğü bir eğitim modeli uyguluyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimini temel alarak fen bilimleri, matematik, düşünce yeteneği, sosyal bilimler ve performans modellerinden oluşan bir program uyguluyoruz. Öğrenme merakı ve heyecanı ömür boyu süren, öğrenmekten zevk alan, sorgulayabilen ve araştıran öğrenciler yetiştiriyoruz. Akademik başarının yanı sıra toplumsal değerlere de yer verip çocuğun bu dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, göreve başlama-tamamlama, takım çalışması, dürüstlük gibi değerlerin kazanması, çocukların tüm yaşamı boyunca kullanacağı becerileri de beraberinde getirir. İyi bir değerler eğitimi çocuğun kişilik gelişimi kadar, akademik başarısını da etkiler.

 

anasinifmakale2

 

EĞİTİM PROGRAMIMIZ;

Beyin temelli öğrenme modellerine göre planlanmış eğitim ortamları, bireyin öğrenmesinin daha etkin ve kalıcı olması için sunulan öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Programımızda beynin her iki lobunu da harekete geçirecek farklı etkinliklere yer verilir. Öğretmenler öğrenmeyi öğrenmeleri için çocuklara rehberlik ederken, çocukların öğrenme stili eğilimleriyle ilgili de gözlemler yaparlar. Çok yönlü eğitim materyalleriyle donatılmış güvenli, sağlıklı ve özgür sınıf ortamlarında her öğrencinin bireysel farklılıkları dikkate alınır ve tüm etkinlikler buna göre planlanır.

 

anasinifmakale4

İNGİLİZCE PROGRAMI VE MÜZİK EĞİTİMİ;

Bu programın amacı çocuğun psikomotor, sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve özbakım becerilerini geliştiren her türlü etkinliği kullanarak İngilizceye giriş yapabilmesini sağlamaktır. Öğrencilerimize müziği ve ritim duygusunu öğretmek, müziğin evrensel bir dil olduğunu, duygu ve düşünceleri müzikle anlatabilmeyi sağlamak, özel müzik yeteneğini keşfetmek ve işlemek başlıca amaçlarımızdandır.

PROGRAM ÇÖZME VE DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ;

Çocuklara günlük hayatlarında sıklıkla karşılaşabilecekleri çeşitli problem durumları sunulur. Çocuklardan, verilen bu problem durumlarına yönelik olası çözüm önerileri geliştirmeleri, problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir.

MATEMATİK ÇALIŞMALARI;

Eğitim programımızda yer alam Math Their Way metoduyla matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz *serbest keşfetme *örüntü oluşturma *gruplama-sınıflandırma *sayma *mukayese etme *grafik oluşturma *sayıları algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

AYIN ETKİNLİĞİ;

Belirlenen bir nesneyi evden okula getirerek, öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır, bilgi giriş çıkışı yapılır.

SCAMPER VE GÖSTER ANLAT TEKNİĞİ;

Yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde kullanılan, uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Göster anlat tekniğinde çocuklara açık uçlu soru cevap uygulaması yaptırılır, bu sayede keşif yapmasını cesaretlendirerek yaratıcılıkları geliştirilir.

PROJELERİMİZ;

Öğrenmek için olumlu tutum geliştirebilme, hayal gücünü kullanma, araştırma becerisini artırma, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi proje yaklaşımı ile yetişirler.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK;

Sembol-ses çalışmaları, anlama ve anlatmaya yönelik çalışmalardır. Çocukların çizgi ve kalem tutma çalışmalarıyla kas gelişimlerini tamamlayan etkinlik ve faaliyetler hazırlanır.

DEĞERLER VE KÜTÜPHANE EĞİTİMİ;

Bu programda sevgi, saygı, işbirliği, barış, sorumluluk, paylaşma, sabır, dürüstlük gibi temel kavramlar ele alınır. Soyut olan bu kavramları anlamlı deneyimlerle somutlaştırıp farkındalık kazanmaları amaçlanır. Her gün düzenli yapılan okuma saatlerinde tüm öğrencilerin kitapla buluşmaları ve dil becerilerini, hayal güçlerini, kelime bilgilerini pekiştiren etkinlikler yapılır.

DÜNYA VATANDAŞLIK EĞİTİMİ;

Dünya vatandaşlık bilincini çocuklara aşılamak amacıyla her ay bir ülke seçip bu ülkeyi genel ve tarihsel özellikleri, yöresel kıyafetleri, yemekleri, müzikleri, festivalleri gibi anahtar başlıklar altında tanıtmak hedeflenir.

DRAMA VE SATRANÇ EĞİTİMİ;

Çocuklardaki muhakeme, pratik düşünme, hamle yapma, aldığı kararın sonucunu görme, düşünme becerisini geliştirme amacıyla yapılan bir etkinliktir satranç. Eğlenme ve öğrenmenin içinde oyunun hiç unutulmadığı eğitim programımızla eğitimlerimiz verilmektedir.