İlkokul Öğrenci Kulüpleri

BAĞLAMA KULÜBÜ
ilkokulbaglamaKulübümüz öğrencilerimizin sosyal, sanatsal yönlerinin, bilgi ve becerilerinin gelişmesini hedef almakla birlikte Türk Anadolu ( öz kültürümüzün) kültürünün öğrencilerimize tanıtılmasını da sağlamaktadır. Bağlama eski Türk geleneklerinden kapuzla birlikte süregelen müzik kültürünü günümüze yansıtarak öğrencilerin geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmalarına da imkan tanır. Türk halk müziği eserlerini ve farklı türdeki müzik eserlerini bağlamanın etnik tınısıyla çalabilmek öğrencilerimiz için ayrı bir keyif olmaktadır.
ilkokulgitar

BASKETBOL KULÜBÜ
ilkokulbasketbolBasketbol Kulübü'nde, öğrencilerimize basketbol sporunu tanıtmak, sevdirmek, branşa özgü teknik, taktik ve temel becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bunların yanı sıra; öğrencilerin birlikte hareket etme becerilerini ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, sağlıklı spor yapmanın önemini kavratmak, kaybetme duygusuyla baş etme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir. Çalışmalar; çabukluk, kuvvet, koordinasyon alıştırmaları, maçlar ve eğitsel oyunlarla pekiştirilmektedir.

DİN VE DEĞERLER KULÜBÜ
Temel amaç küçük yaştan itibaren çocuklara hem dini tanıtmak, sevdirmekhem de kişlik olarak ahlaki değerlerin önemini anlatarak bilinçli bireyler yetiştirmektir. Bunun yanı sıra saygı ve sevgi temelli karakter sahibi öğrenciler yetiştirip eğitim verebilmektir. İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’i de anlatarak, sevdirerek ve yaşatarak hem öğrenmelerini hem de uygulamalarını sağlamaktır.

GÖRSEL SANATAL KULÜBÜ (YAĞLIBOYA-KARAKALEM)

Resim; çocuklarımızın hayal dünyalarını, fikir ve düşünce yapılarını geliştirmek için kullanılan çok önemli bir ifade aracıdır. Öğrenciler resimleriyle kendilerini ifade edebilmek için imkân bulurlar.

Yağlıboya, suluboya, akrilik, karakalem teknikleri de öğrencilerimizin derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bahsedilen her tekniğe ilişkin öğrencilerimizin bol miktarda uygulama yapabilmelerini sağlamak suretiyle yeteneklerini üst düzeye ulaştırmak temel amacımızı teşkil eder.

ilkokulgorsel

Öğrencilerimize Türk ve Dünya sanatından başarılı ve nitelikli örnekler sunularak genel kültür düzeyleri üst düzeye çıkarılmaya çalışılır.

Öğrencilerimizin bağımsız ve özgün çalışabilmelerine imkân sağlanmaya çalışılır.

Gerçekleştirilecek çalışmaların sergilenmesi için imkân ve olanaklar sağlanarak öğrenciler motive edilmeye çalışılır.

FUTBOL KULÜBÜ
Yaptığımız sporsal faaliyetlerle birlikte daha karmaşık aktiviteleri yapabilmeleri hedeflenen öğrencilerin, futbol kulübünde de fiziksel gelişim, büyüme ve motor yeteneklerin gelişimlerine yönelik olarak koşma, zıplama, denge, esneklik, çabukluk ve ritim çalışmaları hedeflenirken spora olan eğilimlerini artırmaya teşvik edilir. Bu dönemde disiplin, kurallara uyma, cezalandırma, takım olarak hareket edebilme gibi kavramların yerleşmesinin yanı sıra, öğrencilerin dönemsel gelişim özelliklerine uygun olarak hem spor etiğini kazanmaları hem de keyifli zaman geçirip deşarj olmaları kulübün asıl hedefidir. 
ilkokulfutbol

GİTAR KULÜBÜ

Kulüp öğrencilerin küçük yaşlarda müziğe yönelip gerek nota bilgisi kazanmaları, gerekse müzik kulaklarını geliştirmek amacını taşımaktadır. Müziğin ince ruhunu yetenekle birleştirip büyülü tınıları anlamlaştırmak için bu yolculuğumuz.

ilkokulgitar2

HALK OYUNLARI KULÜBÜ

Halk oyunları denince aklınıza ilk gelen nedir? Birkaç kişinin farklı kıyafetlerle müzik eşliğinde oynaması değil mi? Peki pencerenizi biraz genişletmek… Biz: ben sen iken bir oluyoruz. Gitmediğimiz görmediğimiz havasını hiç koklamadığımız yerleri nefes gibi alıp nakış gibi işliyoruz. Bunu yaparken arkadaş, dost, sırdaş olup her anımızı, sevincimizi, duygumuzu paylaşıyoruz. Kültürümüzün zenginliğini, nakışını adımlarımızla, desenini çizgilerimizle yoğurup sizlerle paylaşıyoruz. Bizim yaptığımız inanın sadece oynamak değil, her seferinde size ne kadar zengin olduğumuzu hatırlatmak, her ilin yörenin kendine has kimliğini verebilmek…

ilkokulhalk

Unutmayın halk oyunlarında her oyunun, müziğin, figürün bir anlamı bir hikayesi vardır. Biz sadece küçük yüreklerimizle bunları size farklı bir anlatımla göstermeye çalışıyoruz.

VOLEYBOL KULÜBÜ

Doğası gereği, hız, beceri, kuvvet, zekâ ve mücadele gerektiren ve aradaki file sebebiyle “şiddete kapalı” bir takım sporu olan voleybol, 7 yaşından itibaren öğrenilmeye başlanabilir ve paslaşma sayesinde çocuklarda yardımlaşma, paylaşma, sorumluluk duygusu edinme, özgüven geliştirme gibi sosyal becerilerin gelişmesinde çok büyük faydaları olur. Sporun çağdaş yaşama biçimi olarak benimsenmesi, fiziksel gelişimi desteklemek ve ileriki dönemler için bir giriş olması hedeflenen çalışmalarda, mümkün olabildiğince çok sayıda öğrenciye spor yapma olanağı sağlamak hedeflenmektedir.

İNGİLİZCE KONUŞMA KULÜBÜ

Okulumuzda İngilizce’nin daha verimli ve etkin bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için kurulan kulüp, İngilizce’nin sevilmesini sağlama, öğrencilerimizin İngilizce’yi okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini geliştirme ve anlama kapasitelerini arttırmayı hedefler. İngilizce olarak kompozisyon, şiir, drama, vb. yazma becerilerini geliştirmek ve İngilizce grameri doğru ve kurallara uygun şekilde kullanmak amaçlanır.

PİYANO KULÜBÜ

Piyano çalmak sayesinde gelişen el-göz koordinasyonu; yazı yazmada kolay öğrenme, güzel el yazısı yazma yeteneği sağlar. Piyano çalmak sayesinde çocuklar çabuk odaklanmayı öğrenir.

Parça çalmayı takip etmek, konsantrasyon ve odaklanmayı geliştirir. Aynı zamanda okuduğu notayı doğru olarak çalmak ve doğru tempoyu bulmak da dikkati arttırır. Piyano çalmak çocukların okulda Fen, Matematik ve Mühendislikle ilgili konulardaki başarısını arttırır.

Piyano kulübü, piyano eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulur. Bu kulübün amacı, öğrencilere piyanoyu sevdirmek, doğru bir teknikle yaptıkları çalışmaları sürdürebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul dışı gösterilerde görev alarak çalışmalarını sergileme fırsatı bulurlar.

SATRANÇ KULÜBÜ

Satranç kulübünün amacı satrancı tüm okulda sevdirmek, boş zamanlarını değerlendirmek isteyen öğrencilere satranç oyunuyla zekâlarını geliştirecek ortam hazırlamak, satranç bilmeyen öğrencilere satranç öğretmek, kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vererek onların daha ileri düzeyde oyuncu olmalarını sağlamaktır.

Kulüp öğrencilerimizin;ilkokulsatranc
* Satrancın önemini fark etmesi,
* Satranç oynamayı zevkli bir aktivite haline dönüştürmesi,
* Zihinsel gelişimlerine katkı sağlaması gibi hedefleri taşımaktadır.

 

logo