Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PDR Bölümüne Nasıl Ulaşılır?
reh ilkokulVelilerimiz PDR uzmanımızı telefonla arayıp randevu alarak görüşme yapabilirler.

Yine velilerimiz İnteraktif Sistemi’nde yer alan Rehberlik başlığındaki Rehberlik Randevuları sayfasından görüşmek için randevu talep edebilirler.

Uzmanımızla görüşmek isteyen öğrencilerimiz, sözlü olarak görüşme isteklerini okulda belirterek görüşme yapabilirler.

 

 

 İlkokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Bölümü olarak amacımız yaptığımız çalışmalarla öğrencilerin;

• Psikolojik açıdan sağlıklı,
• Kendini tanıyan,
• Güven duyan,
• Sorgulayan ve eleştiren,
• Muhakeme ve yorum becerisi gelişmiş,
• İletişim becerileri gelişmiş,
• Kendini doğru ifade edebilen,
• Üretmekten ve yaşamdan zevk alan yetkin ve etkin bireyler olmalarını sağlamaktır.


Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar öğrenci, aile ve okul üçgeninde bir bütün olarak ele alınır. Çocuklarımızın; zihinsel, duygusal, sosyal-psikolojik, fiziksel olarak tüm yönleri ile potansiyellerine en uygun gelişimi gösterebilmesi hedefimizdir.
Bu anlamda sorun yaşayan veya yaşamayan bütün öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden çok daha etkin bir biçimde yararlanabilmesi sağlanır. Rehberlikte bireysel farklılıklara saygı gösterilir ve danışanın bilgileri kendisi istemedikçe başka kişilerce paylaşılmaz. Rehberliğin gizlilik ilkesi ihmal edilmez.


1- Öğrenciye Yönelik Rehberlik Hizmetleri


Doğal Gözlem
Öğrencinin gelişimsel takibini yapmak için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, rehberlik uzmanı ayda iki kere teneffüs, kantin, yemekhane, bahçe, oyun alanları gibi sınıf dışındaki ortak kullanım alanlarında öğrencilerle birlikte olur.

 

Sınıf İçi Gözlem
Öğrencinin gelişimsel takibini yapmak için uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde, rehberlik uzmanı her dönem bir kere olmak üzere sınıfa girerek, öğrencilerin ders işlenirken davranış ve sosyal becerilerini gözlemler.

 

Sınıf Öğretmeni ile Görüşme
Rehberlik uzmanı doğal gözlem ve sınıf içi gözlemlerinde elde ettiği bilgileri sınıf öğretmeni ile yaptıkları görüşmelerde onlarla paylaşır. Böylece öğrencinin rehberlik hizmetinde sınıf öğretmeni ile birlikte ortak hareket edilir.

 

Test ve Envanterler
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz öğrencilerin akademik durumlarını anlamada, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini takip etmede test ve envanterlerden faydalanmaktadır.

 

İlkokul Öğrencilerine Uygulanan Envanter ve Testler

 

 * Benego Dikkat Testi
 * Timi Çoklu Zeka Testi
 * Okuma –Takip Çalışması
 * Çoklu Zeka Testi
 * Öğrenme Stilleri Envanteri
 * Beier Cümle Tamamlama Testi
 * Algılanan Aile Desteği Ölçeği
 * Aile Envanteri
 * Sınavlara Bakış Açısı Envanteri
 * Good Enough testi
 * Metropolitan – okul olgunluğu testi

1- Veliye Yönelik Rehberlik Hizmetlerimiz
PDR Birimimiz, velilerimizle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da PDR Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir.
Ortaya çıkan ve öngörülen sorunların çözümünde velilerin aile danışmanlığı yapılır. Veli ile yapılan görüşmeler, İnteraktif Sistem’ine kaydedilir.
Seminer ve eğitimlerimizde velilerimizin, daha başarılı/etkili anne- baba olmaları amaçlanır.

 

Sunumunu yaptığımız seminer başlıklarından örnekler;


• Davranış Bozuklukları,
• Olumlu Davranış Kazandırma,
• Sorumluluk Kazandırma,
• Aile İçi İletişim,
• DEHB Ve Öğrenme Güçlüğü,
• Teknolojinin Çağımızdaki Yeri ve Doğru İnternet Kullanımı,
• Ön ergenlik ve Cinsel Eğitim,
• Sosyal Paylaşımsızlık (İnternet Bağımlılığı),
• Sınav Kaygısı,
• Öfke Kontrolü,
• Dil Ve Konuşma Bozuklukları.

 

Etkili İletişim Grubu, Başarılı Ders Çalışma Yöntemleri, Sınav Kaygısı İle Baş Etme, Duygu / Öfke Kontrolü Grubu, Atılganlık Grubu.