Yabancı Dil Öğretimi

İNGİLİZCE


ingilizc ilkokul
Uzman ve başarılı öğretmen kadrosu ile verilen İngilizce eğitiminde amacımız dil eğitimini yaşamın bir parçası haline getirmektir. 1. Sınıftan itibaren öğrencilerin yaş seviyelerine göre kademe kademe değişen eğitim, zengin materyallerle desteklenerek öğrencilerin öğrenirken eğlenmelerini de sağlar. Dijital kaynaklarla görselliği biraz daha ön plana çıkararak öğrencilerin kendilerini ifade edebilme güçlerini geliştirmek için bir çok farklı pratik imkanı sunulur. Öğrencilerin listening, speaking, reading gibi skills içerikli derslerde pratik yapma imkanı artarken, yabancı öğretmen desteğiyle de telaffuzları gelişir. 3. Ve 4. Sınıftan itibaren kelime hedefleri başlatılarak öğrencinin yabancı kelime dağarcığını zenginleştirmesi hedeflenir.

ALMANCA

Günümüzde yabancı dil öğrenmenin önemi artmakta, birçok alanda birden fazla yabancı dile gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimize farklı dilleri öğrenmenin önemi ve dillerle birlikte kültürlerin zenginlikleri de aktarılmış olur.

Öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak verilen Almanca eğitimi ile temel teşkil edecek şekilde öğrenmeleri ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için araştırma, inceleme, yorumlama ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin seviyelerine uygun film ve ders videoları, broşür, afiş, resim, şarkılar, oyunlar, skeçler, diyaloglar, okuma kitapları, projeler ve bu gibi etkinliklerle doğal ortam yaratılarak yeni sözcükler öğrenmeleri ve öğrendiklerini pekiştirmeleri için ortamlar oluşturulur. Seçmeli yabancı dil olarak Almanca derslerinde dört temel beceri (okuma – anlama, yazılı anlatım, dinleme-anlama ve konuşma) esas alınmaktadır.

 

almanca