Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

PDR

 

İlkelerimiz;

 * Gizlilik
 * İşbirliği
 * Süreklilik
 * Güven
 * Gönüllülük
 * Kişi haklarına saygı
 * Bireysel farklılıklara saygı


Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, psikolojik gelişimini de hedefler. Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.


Bireysel Görüşmeler
Öğrenci ile yüz yüze yapılan görüşmeler, danışman ile kurulan iletişim kalitesine göre en verimli ve etkili rehberlik hizmeti olabilir. Bu nedenle öğrencilerimizle nitelikli, işlevsel, yapılandırılmış görüşmeler yapılmaktadır. Öğretim yılı çalışma takvimi, öğrenci ihtiyaçları, okuldaki diğer eğitimcilerin gözlemleri, envanter raporları, test sonuçları, sınav puanları, danışman öğretmenin isteği, veli görüşmesi neticesi gibi pek çok nedenle öğrencilerimizle PDR uzmanımız bir araya gelir.
Bireysel görüşmelerimizde amaç, öğrencimizin yaşantısındaki değişkenlerin etkilerini kontrol etmesi ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda destek verilmesidir. Akran sorunları, akademik hedefler, aile ve çevre beklentileri, öğrenim sistemi içindeki aşamalar, sınavlar bu dönemde yüksek stres kaynağı olabilir. Öte yandan yine bu tür etkenler, motivasyon düşüklüğüne de yol açabilir. Bu nedenle öğretim yılının her iki yarısında da periyodik bireysel görüşmeler yapılır. Ve bunun dışında öğrenci kendi isteği ile uzmanlarımız ile görüşme talep edebilir.


Oryantasyon Çalışmaları
Bilindiği gibi yaşadığı mekân ve öğrenim gördüğü okul değiştiğinde çocuklarımız farklı oranlarda olsa da endişelenirler. Akıllarında “acaba” diye başlayan belirsizlik soruları oluşur. Yeni okulunda yeteneklerini gösterip gösteremeyeceği, başarılı olup olmayacağı şeklindeki soruları kendisine devamlı sormaktadır. Bu nedenle okulumuza yeni başlayan her öğrenci rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci başlar. Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte danışman öğretmen ve rehberlik koordinasyon içindedir.


Öğrenci İçin Grup Çalışmaları
Grup Çalışmaları, güvenli bir ortamda, bir uzman liderliğinde, farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, elde edilen bilgiler ışığında, aynı konuda sorun yaşayan öğrencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, 8-12 öğrenciyle yapılır, bu çalışmalar öğretim yılında oluşan ihtiyaçlara göre de oluşturulur. Çalışmaya liderliği, rehberlik uzmanımız yapar.


Grup Çalışmalarından Örnekler:
 - Etkili İletişim Grubu
 - Başarılı Ders Çalışma Yöntemleri
 - Sınav Kaygısı İle Baş Etme,
 - Duygu / Öfke Kontrolü Grubu
 - Atılganlık Grubu
 - Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları


Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla her hafta sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Etkinlikler; öğrencilerin psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen kişilerarası iletişim becerileri gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan bireyler olmalarına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak düzenlenir. Ders araç gereçleri ve sınıfın teknoloji donanımından başka PDR Birimimizin, hedeflenen kazanıma yönelik ürettiği etkinlik ve dokümanlar kullanılır.


EĞİTİM KOÇLUĞU
Öğrencinin dersine giren bir öğretmeni tarafından yıl boyunca akademik ve psiko-sosyal açıdan düzenli bir şekilde takip edilmesine dayanan bir sistemdir. Her öğrenciye bire bir danışmanlık yapılır. Eğitim koçu, aile ve okul arasındaki sıkı işbirliğini zorunlu kılan bir anlayışı benimser. Bu temel ayaklardan birinin aksaması sistemin sağlıklı ve etkili yürümesini zorlaştırır.


Eğitim koçu;
 - Öğrencilerin haftalık ders çalışma programlarını yapar ve takip eder.
 - Ders çalışma stratejileri konusunda yardımcı olur.
 - Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi doğrultusunda hazırlık sürecindeki başarısını, iniş çıkışlarını takip eder, soru hedefleri verir.
 - Öğrencideki gelişim ve değişimleri belirli aralıklarla veliye bildirir.
 - Öğrencinin okul içinde (ve okul dışında) yaşadığı sorunlarla öncelikle danışman öğretmen ilgilenir. Öğrencinin de ilk önce danışman      
    öğretmeninden yardım talep etmesi beklenir.
 - Yardım sürecinde aile, okul yönetimi ve rehberlik birimiyle işbirliği yapar. Rehberlik servisiyle düzenli toplantılar yaparak öğrenci
    takibinde destek alır. Öğrencinin psiko-sosyal gelişim sürecinde rehberlik servisi ile sürekli iletişim ve bilgilendirme halindedir.

 

Öğrenci Seminerleri (UZMAN ODAKLI )
Işın Yaman Koleji , eğitim ve öğretim ergonomisine sahip mekânlarda çalışmalarını sürdürür. PDR Birimimiz de konferans salonları, toplantı odalarında eğitim ve seminerler düzenler. Büyüyen, gelişen, değişen çocuklarımıza; öğrenciliğin ve geleceğin gerektirdiği donanım için sunumlar yapmaktayız.

 

Ortaokul çağındaki öğrencilerimiz için sınıf ve grup rehberliği dışında sunulan seminerler:

 

 - Ergen Gelişim Toplantısı
 - Beynimizi Kullanma Kılavuzu
 - Etkili Zaman Yönetimi
 - Teog ’a Hazır Ol!
 - Test Tekniğini ve Dikkatini Güçlendir
 - Duygu Kontrol (Sınav Kaygısı)
 - Motive Et Kendini
 - Öğrenme Teknikleri
 - Cinsel Değişim
 - Öğrenci Seminerleri(ÖĞRENCİ ODAKLI ) YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME

 

Işın yaman koleji rehberlik servisi olarak eğitim öğretim sürecinde öğrencilerle ortaklaşa belirlenen konularda seminer salonunda sahnede sunum yapmaları sağlanmaktadır. Bu şekilde bireyin kendini ifade edebilmesi, grup önünde konuşabilme, özgüven ve özyeterlilik duygularının kazanımı başarı duygusunu yaşaması ,özdüzenleme becerilerini kazanmaları sağlanmaktadır.


Ders Çalışma Programı Takibi
Rehberlik servisi her dönem başında tüm öğrencilerimiz ile birebir görüşerek öğrencinin ders çalışma programını öğrencinin kendisi ile hazırlamaktadır. Verilen ders çalışma programları yine rehberlik servisinin hazırlamış olduğu ders programı takip defteri üzerinden her hafta kontrol edilmektedir. Bu kontrol sonucu oluşan bireysel takip çizelgesi öğrencilerin velileri ile paylaşılmakta ve öğrencinin yol haritası okul- öğrenci- veli işbirliğinde yürütülmektedir. Bu şekilde öğrencilerimizin ders çalışma alışkanlıkları evde veli okulda rehber öğretmeni tarafından kontrol edilerek öğrencinin programlı çalışmayı hayatının felsefesi haline getirmesi sağlanmaktadır.


Uygulanan Envanter ve Testler
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, eğitsel rehberlik çalışmaları kapsamında; öğrencilerin bilişsel alanda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan uygulamaların yapılması dışında, iletişim, kendini tanıma, sorumluluk bilinci, zaman yönetimi gibi konuları da ele almakta. Tanıma, ölçme, değerlendirme araçlarını bu yönde kullanılmaktadır.


PDR Birimimizin, Sınıf Ve Öğrenci İhtiyaçlarına Göre Uyguladığı Test Ve Envanterler:

 * Aile Envanteri
 * Öğrenme Stilleri Envanteri
 * Çoklu Zekâ Envanteri
 * Problem Tarama Envanteri
 * Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 * Sosyometri çalışmasI
 * Kimdir Bu Testi
 * Kime Göre Ben Neyim Testi
 * Cümle Tamamlama Çalışması

 * İstek Listesi