Yabancı Dil Öğretimi

ort yabancii

 

İNGİLİZCE


Yabancı Dil programımızda derslerimizi öğrenci merkezli, etkin öğretim metodlarını kullanarak, çağdaş teknolojilerden faydalanarak kaliteli İngilizce eğitimini benimsiyoruz.


HEDEFLERİMİZ


 * Okul içinde yabancı dilin daha yaygın olarak kullanımını sağlayacak doğal ortamlar oluşturmak.
 * Yabancı Dil eğitimi ile ilgili tüm projelerde ve kulüp faaliyetlerinde öğrencinin aktif olmasını sağlamak.
 * Tiyatro, münazara ve sunu çalışmalarıyla öğrencinin öğrendiklerini pratiğe dökmelerini sağlamak.
 * Uluslararası sınavlarda ,düzeylerine uygun olarak öğrencilerimizin başarı grafiğini yükseltmek.
 * Avrupa Birliği Eğitim Programları “ERASMUS” çerçevesinde projeler üretmek.

 

Işın Yaman Koleji’nde öğrencilerin gelişim özelliklerine paralel olarak sistemli bir İngilizce programı uygulamak amaçlanır. Topic-based ve Task-based gibi çağdaş eğitim metodlarının kullanıldığı Main Course öğesinin yanı sıra Storytelling ve Drama ile devam ettirilerek, öğrencilerin dili kendi seviye ve yaş grubu özelliklerine göre hem kendi hayal dünyalarında yaşayarak hemde gerçek hayatla bağlantılar kurarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin gelişimleri rutin olarak gerçekleştirilen progress test ve quizler ile ve devamlı öğretmen gözlemleriyle izlenir. Bu gelişimi desteklemek amacıyla öğrencilere hafta içi ve hafta sonu öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için ‘worksheet’ ler verilir. Belirlenen dil hedeflerine ulaşmak ve öğrencilerin sosyal gelişimlerini de desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler ve özellikle yabancı dil kazanımlarını test edebilecekleri Erasmus gibi uluslararası projelere katılım hedeflenir.

Yabancı dil ediniminde dilbilgisine gerekli önemin verilmesinin yanı sıra, öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri esas alınır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görüp, kurallarını bu bütün içerisinden çıkarırlar.

Kullanılan ders araç-gereçleri ve öğretim materyalleri öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zeka gereksinmeleri dikkate alınarak orijinal ya da orijinale benzer şekilde hazırlanır (TV, radyo programları, dergiler, gazeteler gibi). Sınıf içi uygulamalar ve ders içi etkinliklerde öğrencilerin yabancı dili kullanacakları sosyal ortamlar gerçekçi olarak yaratılır. Öğretmenin asıl görevi de bu tür gerçekçi ortamları ve materyalleri hazırlamak ve bu etkinliklerin uygulanmasında öğrencilere rehberlik etmektir.

Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklama ve yabancı dili farklı bir ortamda farklı bir “araç” olarak kullanma olanağı bulurlar. Öğrencilerin dili deneme-yanılma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Dil eğitiminde göz ardı edilemeyecek 4 beceriyi de (reading, listening, writing, speaking) ele alarak hazırlanan program çerçevesinde öğrencilerin kazanımlar etmeleri amaçlanır.

ALMANCA

İkinci bir yabancı dilin gerekli olduğu kaçınılmaz olan günümüzde öğrencilere ikinci yabancı dil eğitimi olarak ALMANCA verilir. Temel olarak kendilerini ifade edecek düzeyden başlayarak aldıkları ALMANCA eğitiminde seviyelerine uygun olarak ilerlemeler sağlanır. Almanca ders öğretim programımızda öğrencilerimizin;

 * Almanca konuşulan ortamlarda kendilerini ifade edebilmeleri,
 * Almanca konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerileri elde etmeleri,
 * Sürekli dil öğrenme sevgisi kazanmaları amaçlanır.
 * Yaş grubu gelişim özellikleri ve ilgi alanları göz önünde bulundurularak hazırlanan Almanca öğretim programımız,
 * Öğrencilerimizin Almanca dersini sevmelerini ve ilgi duymalarını,
 * Derslere istekle katılmalarını,
 * Merak duygularını geliştirip soru sormalarını,
 * Öğrendiklerini kullanma isteği duymalarını hedefler.